Nieuwsgierig naar meer?

Zo leer je meer!

 

Bij Zoleerjemeer vindt u lespakketen voor basisschoolkinderen die nieuwsgierig zijn, graag meer willen leren en alvast kennis willen maken met stof van het middelbaar onderwijs. In kleine groepen kunnen leerlingen aan de slag met nieuwe onderwerpen in een uitdagende vorm. De lespakketten doen een appel op samenwerking en experimenteren. 

Daarnaast biedt Zoleerjemeer belegleiding aan kinderen die voor kortere of langere tijd thuiszitten.
Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Zoleerjemeer helpt ouders bij het realiseren van onderwijs thuis. Kinderen kunnen bij Zoleerjemeer getoetst worden om hun niveau te bepalen. Aansluitend bij het niveau van uw kind kan een passend programma worden gemaakt. 

 

"Ik heb heel veel aan de box Powerline gehad. Fantastisch zo mooi alles op nummer verpakt is."       Naar reacties >

 

 

 

cid_1A5654C3A5B44B59AA9921ADCE5E26E0AnnekePC.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behoefte aan uitdaging...?

 
Website Design By Vivid in Jacksonville, Florida